Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. годину (PDF формат, од 10. септембра 2018) и Приказ коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. годину по општинама (PDF формат, од 10. септембра 2018.) можете погледати/преузети са овог линка:

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. годину