Зоран Адамовић

Рођен 1. јула 1979. године у Мајданпеку. Дипломирао је 2001. године на Вишој школи за спортске тренере у Београду и стекао звање виши спортски менаџер. Наставио је да се образује и усавршава и 2016. године дипломирао је на Високој струковној школи за предузетништво у Београду и стекао звање струковни менаџер.

До 2016. године бавио се успешно приватним предузетништвом. 

Од 2016. до именовања за члана Градског већа 2018. године био је члан Општинског већа градске општине Чукарица.

Члан је Српске напредне странке.

Служи се енглеским и руским језиком.