Милан Бркљач, секретар

 

Рођен је 1. фебруара 1958. у Обреновцу. Основну школу и гимназију завршио у Београду. На Правном факултету у Београду дипломирао 1982.

Запослио се у Општини Земун 1985. на пословима сузбијања бесправне градње у тадашњем Секретаријату за инспекцијске послове. У Градској општини Земун има укупно 23 године радног стажа и то, између осталог, на следећим пословима: начелник Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове, помоћник начелника у Одељењу за општу управу, саветник у Одељењу за имовинско-правне послове, а радио је и на пословима спровођења и организовања избора. Од 2004. до 2008. био је заменик начелника Општинске управе Земуна.