Претраживање

Јавни позив за реконструкцију Сава центра

Јавни позив за реконструкцију Сава центра и Изјаву о поверљивости у PDF формату можете погледати/преузети овде: … Детаљније

SAVA CENTER – Binding Public Invitation

Sava center Public invitation and Non-Disclosure Statement in pdf format can be viewed / downloaded here: … Детаљније

Концесија за урбану опрему

Јавни позив за давање концесије, концесиони акт за урбану опрему, каталог урбане опреме и конкурсну документацију можете погледати/преузети, у PDF формату, овде: … Детаљније

Програм „Дани Москве у Београду”

Програм манифестације „Дани Москве у Београду” можете погледати/преузети овде: … Детаљније

Категоризација угоститељских објеката за смештај

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу … Детаљније

ГУП Београда

ГEНEРAЛНИ УРБAНИСTИЧКИ ПЛAН БEOГРAДA Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa (ГУП) oбухвaтa грaђeвинскo пoдручje пoвршинe oкo 56.540 ha, oд чeгa je грaђeвинскo зeмљиштe пoвршинe oкo 51.970 ha. ГУП Београда можете … Детаљније