Претраживање

Категоризација угоститељских објеката за смештај

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу … Детаљније

ГУП Београда

ГEНEРAЛНИ УРБAНИСTИЧКИ ПЛAН БEOГРAДA Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa (ГУП) oбухвaтa грaђeвинскo пoдручje пoвршинe oкo 56.540 ha, oд чeгa je грaђeвинскo зeмљиштe пoвршинe oкo 51.970 ha. ГУП Београда можете … Детаљније

Каталог радова са конкурса за израду идејног решења за изградњу објекта социјалног становања у Камендину

Каталог радова са конкурса за израду идејног решења за изградњу објекта социјалног становања у Камендину можете погледати, у PDF формату, овде: … Детаљније

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. годину, као и приказ коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. годину по општинама … Детаљније

Процедуре за подношење самоиницијативних предлога пројеката јавно-приватног партнерства

Процедуре за подношење самоиницијативних предлога пројеката јавно-приватног партнерства можете погледати, у PDF формату, овде: … Детаљније

Образац пријаве нелегално изграђеног објекта

У складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката, који је ступио на снагу 27. новембра 2015. године („Службени гласник РС”, бр. 96/2015), грађевински инспектори пописиваће незаконито изграђене објекате на … Детаљније

Извештај о реализацији Акционог плана запошљавања Града Београда за 215. годину

Извештај о реализацији Акционог плана запошљавања Града Београда за 215. годину можете преузети, у PDF формату, у одељку „Корисни линкови” (лево). … Детаљније