четвртак, 5. јануар 2017.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о продушењу рока за јавну набавку број 2/16

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда за јавну набавку број 2/16 – Израда и инсталација софтвера са пратећом опремом за потребе система управљања и контроле  у предшколским установама града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку