уторак, 10. јануар 2017.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о поднетим захтевима за заштиту права за јавну набавку број 9/16

На основу члана 149. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45

Објављује

ОБАВЕШТЕЊА О ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за јавну набавку добра у отвореном поступку број 9/16 – Куповина управљачких семафорских уређаја за потребе одржавања техничке исправности система светлосне сигнализације на уличној мрежи Града Београда

Обавештење 1

Обавештење 2

Документација везана за јавну набавку