петак, 24. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/17

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку 1/17 – Организовање службених путовања у земљи и иностранству, ради размене искуства и унапређење знања из области јавних набавки

Позив и документација везани за јавну набавку