среда, 8. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 6/17

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул.Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда број 6/17 у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара – Eнергенти – Уља за ложење и гасно уље екстра лако евро ел, обликовану у две партије

Документација везана за јавну набавку