четвртак, 9. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/17

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 1/17 – Организовање службених путовања у земљи и иностранству, ради размене искуства и унапређење знања из области јавних набавки

Одлука

Документација везана за јавну набавку