четвртак, 13. април 2017.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 5/16

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за информисање

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 5/16 – Услуга претплате и дистрибуције дневне и недељне штампе за потребе Градске управе

Обавештење

Документација везана за јавну набавку