среда, 19. април 2017.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 9/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда за јавну набавку број 9/17 - Стручни надзор у току извођења радова на санацији платоа, приступног степеништа и тераса објекта Дечјег културног центра Београд

Обавештење

Документација везана за јавну набавку