петак, 21. април 2017.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 7/17

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда за јавну набавку број 7/17 – Израда техничке документације за изградњу објекта Здравствене станице у Борчи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку