уторак, 9. мај 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 4/17

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 4/17

Одлука