уторак, 16. мај 2017.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/2017

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима
улица Тиршова бр. 1

објављује

ПОЗИВ 
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра број 1/2017 - Куповина таблета

Позив и документација везани за јавну набавку