среда, 17. мај 2017.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 3/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије 1

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

за подношење понуда за јавну набавку број 3/17 – Спровођење послова из области превентивне здравствене заштите деце у предшколским установама града Београда за период од годину дана

Обавештење

Документација везана за јавну набавку