четвртак, 18. мај 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 3/17

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 3/17 – Услуге прихватилишта за жене и децу жртве насиља у породици

Обавештење

Документација везана за јавну набавку