петак, 19. мај 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 12/17 - Алкохолна пића, посластице и кремови за посластичарство, обликованa по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку