понедељак, 26. јун 2017.

Секретаријат за културу

Резултати јавног међународног отвореног анонимног двостепеног конкурса за израду идејног решења за спомен обележје Зорану Ђинђићу на Студентском тргу у Београду у првом степену

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за културу
у сарадњи са Друштвом архитеката Београда

објављује

РЕЗУЛТАТЕ
јавног међународног отвореног анонимног двостепеног конкурса за израду идејног решења за спомен обележје Зорану Ђинђићу на Студентском тргу у Београду у првом степену

На јавни међународни отворени анонимни двостепени конкурс за израду идејног решења за спомен обележје Зорану Ђинђићу на Студентском тргу у Београду који је организовао Град Београд – Градска управа Града Београда, Секретаријат за културу у сарадњи са спроводиоцем конкурса Друштвом архитеката Београда у првом степену предато је укупно 40 радова.
Жири је радио у саставу :  
– професор Борис Подрека, архитекта, председник жирија
и чланови: 
– академик Душан Оташевић, сликар,
– академик Владимир Величковић, сликар,
– Мирсад Бегић, вајар,
– Милутин Фолић, архитекта, главни урбаниста града Београда.
У складу за пропозицијама конкурса, жири је издвојио  шест анонимних радова за учешће у другом степену : 
– Радна шифра 13 – ауторска шифра 62017
– Радна шифра 14 – ауторска шифра 11407
– Радна шифра 17 – ауторска шифра 12345
– Радна шифра 23 – ауторска шифра 47147
– Радна шифра 24 – ауторска шифра 47935
– Радна шифра 28 – ауторска шифра 88833
Молимо представнике аутора да  контактирају спроводиоца конкурса Друштво архитеката Београда 
(контакт тел: 011/3230-059 или путем електронске поште sas-dab@eunet.rs) и преузму у име аутора/ауторских тимова појединачне сугестије чланова жирија за сваки позвани рад посебно.
Једногласном Одлуком жирија, предаја конкурсних радова у другом степену је продужена до 16. октобра 2017. године до 15 часова у Друштву архитеката Београда, Кнеза Милоша 7а/III, Београд.
Рок завршетка рада жирија у другом степену и објављивања резултата 23. октобар 2017. године.