петак, 14. јул 2017.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 14/2017

На основу члана 116., став 1., а у вези са чланом 112., став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 14/2017 - Извођење радова на реконструкцији, адаптацији и пренамени приземља објекта Библиотеке „Милутин Бојић“ у Овчи за потребе ПУ „Бошко Буха“ Палилула

Обавештење

Документација везана за јавну набавку