понедељак, 17. јул 2017.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 3/17 - Контрола мерења буке по налогу инспектора

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број: 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у предмету јавне набавке мале вредности, услуге 3/17 - Контрола мерења буке по налогу инспектора

Обавештење