четвртак, 3. август 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 15/17

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за јавну набавку број 15/17 - Колонијална роба

Обавештење

Документација везана за јавну набавку