понедељак, 7. август 2017.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 10/17

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' 124/2012, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат саобраћај

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку број 10/17 – Радови на санацији саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке

Обавештење

Документација везана за јавну набавку