понедељак, 7. август 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 5/17  – Уградња енергетских каблова на објекту „Бетон хала“

Одлука

Документација везана за јавну набавку