понедељак, 7. август 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку 2/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПРОСТУПКА
без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку 2/17 – Извођење додатних радова на спровођењу мера техничке заштите на објектима за које је утврђено да су културно добро у ул: Косанчићев венац бр. 1, Косанчићев венац бр. 1а, Поп Лукина бр. 2-4, Фрушкогорска бр. 2, Косанчићев венац бр. 5/ Фрушкогорска бр. 4, Фрушкогорска бр. 6, Фрушкогорска бр. 8, Фрушкогорска бр. 10, Косанчићев венац бр. 13, Косанчићев венац бр. 15, Косанчићев венац бр. 17, Косанчићев венац бр. 18, Косанчићев венац бр. 19, Косанчићев венац бр. 22, Косанчићев венац бр. 23

Обавештење и конкурсна документација