уторак, 8. август 2017.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 15/2017

На основу члана 55., став 1., тачка 10., члана 57. и 109., став 4. Закона о јавнима набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат  за инвестиције 
Трг Николе Пашића 6

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
за јавну набавку услуга редни број 15/2017 - Израда техничке документације за доградњу и реконструкцију објекта ОШ „Сава Шумановић” у насељу Алтина, ГО Земун

Обавештење

Документација везана за јавну набавку