среда, 9. август 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 21/17 – Услуга одржавања система евиденције радног времена

Обавештење

Документација везана за јавну набавку