понедељак, 21. август 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/17

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку услуге број 9/17 – Банкарске услуге

Обавештење

Документација везана за јавну набавку