уторак, 22. август 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 15/17 - Колонијална роба, обликобана у девет партија

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије бр. 1/7, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 15/17, добра – Колонијална роба, обликовану у девет партија

Обавештење