уторак, 12. септембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 36/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добара број 36/17 – Куповина штампача и скенера за потребе Градске управе обликовану по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку