уторак, 12. септембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку 18/17

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда за јавну набавку услуга, број 18/17 - Oдржавање лифтова у зградама на којима је Град Београд носилац права јавне својине, по партијама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку