среда, 13. септембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 40/17

На основу члана, 55 став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 40/17 – Обнављање лиценци за check point уређај

Позив и документација везани за јавну набавку