среда, 13. септембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/17

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добра број 12/17 – Технолошка опрема за потребе дневних боравака Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд

Позив и документација везани за јавну набавку