среда, 20. септембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 14/17, партија 2

На основу члана 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15  и 68/15 године)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 
ул.Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 14/17 – Свеже месо, партија 2 – свињско месо

Позив и документација везани за јавну набавку