среда, 27. септембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 15/17, партија 6

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за централизовану јавну набавку број 15/17 – Колонијална роба 15/17 , партија 6 - кондиторски производи

Одлука

Документација везана за јавну набавку