четвртак, 5. октобар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за централизовану јавну набавку добара, 19/17 - Путничка возила, обликовану у две партије

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара, 19/17
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА, ОБЛИКОВАНУ У ДВЕ ПАРТИЈЕ

Позив и конкурсна документација