петак, 6. октобар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о издатој наруџбеници - јавна набавка 1/17

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
 
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ НАРУЏБЕНИЦИ
Организовање службених путовања у земљи и иностранству, ради размене искуства и унапређење знања из области јавних набавки
(јавнa набавкa број 1/17)

Обавештење