уторак, 10. октобар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку 11/17

У складу са чланом 55 став 1. тачка 11. и чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Добра – Намештај за потребе установа социјалне заштите у Београду, по партијама
 (јавна набавка број 11/17)

Обавештење