уторак, 10. октобар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 23/17

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Добра – Опрема за сензорну собу у дневном боравку Сопот, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
(јавна набавка број 23/17)

Позив и конкурсна документација