среда, 11. октобар 2017.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 22/17

На основу чл. 55. став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај

Београд, 27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга – Студија истраживање утицаја људског фактора на настанак саобраћајних незгода на прелазима пута преко пруге на територији Грaда Београда са предлогом мера за повећањe нивоа безбедности
(јавна набавка број 22/17)

Позив и конкурсна документација