четвртак, 12. октобар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 15/173

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45

објављује

Одлуку о закључењу оквирног споразума за јавну набавку бр. 13/17 - хитне интервенције и инвестиционо одржавање у пословним зградама у улицама Масарикова бр. 5, Теразије бр. 3, Устаничка бр. 64 и Македноска бр. 22

Одлука