петак, 20. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 58/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда , за јавну набавку број 58/17 – Услуга редовног чишћења вентилације, опреме и инвентара у кухињама Градске управе у улици 27. марта 43-45 и Драгослава Јовановића 2

Позив и конкурсна документација