уторак, 24. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 57/17

У складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 57/17 – Услуга ангажовања конобара за обављање угоститељских послова

Позив и конкурсна документација