уторак, 24. октобар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 14/17

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке

Краљице Марије 1

објављује

Одлуку
о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 14/17

Одлука