уторак, 24. октобар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

27. марта 43-45

објављује

Позив
за подношење понуда за јавну набавку број 11/17 - Израда пројекта: „Истраживањa концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда”

Позив и документација везани за конкурсну документацију