четвртак, 2. новембар 2017.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добра број 6/2017 – Куповина чамца

Позив и документација везани за јавну набавку