петак, 3. новембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 20/17

На основу члана  55, 57, и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

oбјављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 20/17 – Одржавање подстаница за грејање

Позив и документација везани за јавну набавку