понедељак, 13. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 1/17, партија 4

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 1/17 – Средства за одржавање хигијене, обликовану у четири партије, партијa 4 - Креме, сапуни и остала средства за одржавање хигијене

Обавештење

Документација везана за јавну набавку