уторак, 14. новембар 2017.

Секретаријат за јавне приходе

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/2017

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавне приходе

објављује

ПОЗИВ
за јавну набавку мале вредности број 1/2017 – Рачунари за потребе Секретаријата за јавне приходе града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку