уторак, 14. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 62/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 62/17 – Годишње одржавање опреме система за очитавање калориметара у топлотним подстаницама објеката у ул. 27.марта 43-45 и Краљице Марије 1

Позив и документација везани за јавну набавку